Zarządzanie produkcją

Jesteśmy świadomi, że na każdym etapie produkcji mogą nastapić zaburzenia mające wpływ na produkcje. 30 lat doświaczenia daje nam ogromną przewagę nad konkurencją.

Zaufaj nam, bo warto.

Oferta

Po stronie dostawcy:

 • Opóźnienia
 • Zła jakość
 • Mniejsza wielkość
 • Nieodpowiednie parametry

Po stronie Magazynu surowca:

 • Uszkodzenia
 • Zniszczenia
 • Zagubienia
 • Błędne wydania

W obszarze produkcji:

 • Awarie
 • Brak materiału
 • Brak obsady
 • Brak narzędzia
 • Przestoje
 • Zła jakość materiału
 • Zła jakość produkcji

Po stronie magazynu wyrobów gotowych:

 • Uszkodzenia
 • Zniszczenia
 • Zagubienia
 • Błędne wydania

Po stronie odbiorcy:

 • Zmiana wielkości zamówienia
 • Zmiana parametrów wyrobu
 • Zmiana terminu dostawy
 • Nagłe zamówienia na wczoraj

Wpływ na to co dzieje się na produkcji oczywiście mają:

 • Zapytania ofertowe
 • Zamówienia od Klientów i wielkość i częstotliwość jak również indywidualne wykonania
 • Kierunki rozwoju działalności
 • Sprzedaż
 • Stan magazynu
 • Stan zasobów pieniężnych

Zarządzając  produkcją musimy poradzić sobie z tymi zakłóceniami. Ilość występujących możliwych zdarzeń w przypadku produkcji jest ogromna. Dlatego zarządzanie produkcją nie jest proste.

 

Radzimy sobie próbując stabilizować proces, przewidywać i wyprzedzać niekorzystne zjawiska, stosując prewencję. Aby móc to robić potrzebna jest wiedza, potrzebne są informacje. Zbieramy więc informacje na temat przebiegu produkcji i występujących odchyleń.

Interesuje nas

 • Wielkość produkcji
 • Czas pracy
 • Braki
 • Obciążenie zasobów
 • Przestoje
 • Wykonanie zleceń

Następnie analizujemy zebrane dane

 • Produktywność
 • Koszty produkcji
 • Jakość
 • Wykorzystanie zasobów
 • Terminowość
 • Wykonanie norm
 • Straty

Po to by móc optymalizować procesy produkcyjne

 

Wybieramy więc Kryteria optymalizacji procesu oraz planujemy:

 • Działania korygujące proces
 • Działania likwidujące odchylenia

Aby wykorzystać zasoby i racjonalizować proces produkcyjny planujemy operacyjnie:

 

 • Zasoby maszynowe
 • Zasoby ludzkie
 • Technologia i struktura produktu
 • Zlecenia produkcyjne
 • Terminy wykonania
 • Wielkość produkcji

 

*Na tej podstawie podejmujemy decyzje operacyjne co gdzie ma być robione i z czego.

Formularz kontaktowy